EtusivulleTerapiamuodotItsetuntemusTyönohjausCurriculum VitaePortfolio
ProgoffSosiometria TarinateatteriSosiodraama SymbolityöskentelyPsykodraama Aarrekarttamenetelmä

 

Psykodraama

 

”Kahden yksilön kohtaaminen:
silmästä silmään, kasvoista kasvoihin.
Ja kun sinä olet lähellä haluan ottaa silmäsi
ja asettaa ne omieni sijalle
ja sinä otat minun silmäni ja sijoitat ne omiesi sijaan.
Silloin minä katselen sinun silmilläsi
ja sinä katsot minun silmilläni.”

                                    Jacob Levy MorenoPsykodraaman historiaa

Psykodraaman ja siihen liittyvät sosiodraaman, roolityöskentelyn ja sosiometrian metodit keksi wieniläinen psykiatri Jacob Levy Moreno (1889-1974) 1930-luvulla. Hän painotti välittömyyttä, luovuutta, avoimuutta, kohtaamisen riskin ottamista, käsillä olevan hetken tärkeyttä sekä kosketuksen ja sanattoman viestinnän merkitystä, mielikuvituksen ja intuition kehittämistä, huumorin arvoa ja draaman syvyyttä. Suomeen psykodraamamenetelmän on tuonut 1970-luvulla TM, psykodraamakouluttaja Riitta Hiillos-Vuorinen, joka toimii Morenoinstituutin johtajana.


Mitä psykodraama on ja miten se toimii?

Psykodraama on jonkin elämässä eteen tulleen ongelman asettamista näyttämölle. Ihmiset eivät esitä vain sitä, mitä jossakin tietyssä tilanteessa tapahtui, vaan he voivat tutkia myös asioita, joita ei koskaan sanottu, vaikka niitä ajateltiin tai pelättiin tai vaikka ne säilöttiin alitajunnan tasolle. Psykodraama auttaa tutkimaan johonkin tilanteeseen sisältyneitä mahdollisuuksia.

Psykodraamassa osallistujat voivat vapautua tuskallisista muistoista, tämän hetken vaikeuksista ja kuvitella tulevaisuutta. Tavoitteena on, että yksilö löytää tasapainon olemassaolossaan erilaisten kokemustensa, voimiensa ja tarpeittensa välillä. Tämä saavutetaan kasvavan itseymmärryksen, lisääntyvän itseluottamuksen ja parantuneen integraation kautta.


Psykodraamaistunto

Psykodraama koostuu virittäytymisestä, varsinaisesta esityksestä, korjaavasta kokemuksesta, tunteiden jakamisesta ja myöhemmin tapahtuvasta prosessoinnista. Virittäytymisvaiheessa luodaan turvallinen ilmapiiri ja lämmitetään pääosan esittäjä rooliinsa. Esitys tapahtuu aina preesens-muodossa ja toiminnallisesti. Psykodraamaesitys pyritään aina päättämään korjaavaan kokemukseen. Lopuksi ryhmän jäsenet kertovat omista vastaavista tunnekokemuksistaan.

Psykodraamaa voidaan käyttää terapiamenetelmänä tai luovan toiminnan rikastuttajana ja inhimillisen kasvun välineenä. Toiminnallisuutensa vuoksi sen vaikutukset persoonallisuuteen ovat syvällisempiä kuin verbaalisten terapiamuotojen.


Lisää tietoa psykodraamasta löydät  Morenolaisen psykodraaman kouluttajayhdistyksen Mopsi ry:n sivuilta.

Sivun alkuun