EtusivulleTerapiamuodotItsetuntemusTyönohjausCurriculum VitaePortfolio
NLP      -      EMDR      -      Ratkes      -      Hypnoosi      -      HOT
 

Ratkaisukeskeinen työtapa

 

”Ihminen tietää ongelmansa ratkaisun
– hän vain ei tiedä, että hän tietää.”

                                    Milton H. Erickson

Taustaa

Psykiatri Milton H. Erickson (1901-1980) on yksi psykoterapian, hypnoosin ja lyhytterapian merkittävimmistä uranuurtajista. Hän kehitti lukuisia menetelmiä, joilla ongelman ylläpitäminen tehdään vaikeammaksi kuin ongelmasta luopuminen. Ericksonin lähestymistavan taustalla on humanismi ja usko ihmisen kykyyn oppia ja muuttua.


Mitä ratkaisukeskeisyys on ja miten se toimii?

 

”Matka voi alkaa, kun määränpää on tiedossa.”

Ratkaisukeskeinen ajattelu- ja työtapa on maanläheinen ja myönteinen tapa kohdata erilaisia inhimillisen elämän haasteita ja pulmatilanteita. Sen avulla voidaan ratkoa ongelmia, kehittää itseään sekä saavuttaa asetettuja tavoitteita.

Ratkaisu- ja voimavarasuuntautuneelle työtavalle on ominaista asiakaslähtöisyys, tavoitekeskeisyys ja tulevaisuussuuntautuneisuus. Asiakkaan omia voimavaroja - kykyjä, taitoja ja osaamista - hyödynnetään tavoitteen saavuttamisessa. Myös menneisyys nähdään voimavarana.

Terapialle on tyypillistä myönteinen ja luova lähestymistapa. Kaikkea mikä toimii, voi käyttää. Myös huumorin käyttö on sallittua.


Reteaming-menetelmä

 

”Tavoitteen kirkastuessa keinot näyttäytyvät.”

Yksi esimerkki ratkaisukeskeisen menetelmän käytöstä on Lyhytterapiainstituutin kehittämä Reteaming-menetelmä, joka soveltuu sekä yksilöiden että ryhmien kehittämisen apuvälineeksi. Reteaming auttaa tulemaan tietoiseksi haaveista ja asettamaan mielekkäitä tavoitteita. Se auttaa hankkimaan kannustajia, vahvistamaan motivaatiota, kasvattamaan onnistumisen uskoa ja ryhtymään toimeen tavoitteen saavuttamiseksi. Se auttaa myös valmistautumaan mahdollisiin vastoinkäymisiin, kiinnittämään huomiota edistykseen, iloitsemaan edistyksestä ja vahvistamaan myönteistä kehitystä.


Lisää tietoa ratkaisukeskeisyydestä löydät  Ratkes ry:n sivuilta.

Sivun alkuun