EtusivulleTerapiamuodotItsetuntemusTyönohjausCurriculum VitaePortfolio
ProgoffSosiometria TarinateatteriSosiodraama SymbolityöskentelyPsykodraama Aarrekarttamenetelmä

 

Sosiodraama

 

”Jokainen sinivuokko on erilainen kuin muut sinivuokot. Jokaisessa hetkessä voi syntyä jotakin sellaista mitä koskaan ennen ei ole ollut olemassa...”                   Martti Lindqvist

Historiaa

Wieniläinen psykiatri Jacob Levy Moreno (1889-1974) kehitti 1930-luvulla sosiodraaman ja psykodraaman. Suomeen sosiodraama on tullut 1970-luvulla. Yksi Suomen tunnetuimpia sosiodraaman käyttäjiä on teologian tohtori, sosiaalietiikan ja terveydenhuollon etiikan dosentti sekä sosiodraamaohjaaja Martti Lindqvist (1945-2004).


Mitä sosiodraama on ja miten se toimii?

Sosiodraama on ryhmäkeskeistä, ryhmälle yhteisen aiheen tutkimista roolityöskentelyn avulla. Sosiodraamassa eletään sitä todellisuutta mitä näyttämölle rakennetaan, mitä se meissä herättää. Ennakkoon annettua käsikirjoitusta ei ole.

Sosiodraama tarkoittaa sellaisen pulmatilanteen tutkimista, joka kietoutuu johonkin rooliin tai roolisuhteisiin ja on ajankohtainen mukana oleville ihmisille. Toisin kuin terapeuttisessa psykodraamassa, sosiodraamassa ei yleensä ole yhtä päähenkilöä, vaan prosessi syntyy tasavertaisesti kaikkien osallistujien toimesta.


Teemakeskeinen sosiodraama

Teemakeskeisessä sosiodraamassa valitaan ensin yhteinen teema (esim. kuuleminen). Sen jälkeen päätetään tilanne, jossa kyseinen teema ilmenee (vaikkapa työpaikkapalaveri). Mietitään mitä rooleja draamassa esiintyy (esimies, alaiset, vieraileva asiantuntija jne.). Sosiodraamassa esitetyt roolit ovat luonteeltaan yleisempiä kuin psykodraamassa.

Työskentelyn aikana ohjaaja voi käyttää väliintulotekniikkoina mm. peiliä, ajansiirtoa, fokusointia, tuplaamista, ääneen ajattelua, yllättävää käännettä. Väliintulon tarkoituksena on syventää draamaprosessia.

On tärkeää, että ihminen alkaa tiedostaa asioiden tavatonta runsautta, tietoisuuden monikerroksisuutta ja usein keskenään ristiriitaisia alarooleja. Myöhemmin tapahtuvan prosessoinnin tarkoituksena on eheyttää ja tuottaa ymmärrystä.


Sivun alkuun