EtusivulleTerapiamuodotItsetuntemusTyönohjausCurriculum VitaePortfolio
ProgoffSosiometria TarinateatteriSosiodraama SymbolityöskentelyPsykodraama Aarrekarttamenetelmä

 

Sosiometria

Historiaa

J.L. Morenon (1889-1974) toiminnassa psykodraama, ryhmäterapia ja sosiometria syntyivät ja kehittyivät rinnakkain, toinen toisiaan täydentäen.


Mitä sosiometria on?

Sosiometria on ajattelu- ja työskentelytapa, jossa ryhmää tutkitaan sen rakenteiden, roolien ja valintojen näkökulmasta. Liittymiset voivat tapahtua monilla eri kriteereillä. Tavoitteena on tulla niistä tietoiseksi ja oivaltaa valintoihin liittyvät syyt ja niiden seuraukset ryhmän ja yksilön toimintaan.


Erilaisia sosiometrian käyttötapoja

Sosiometrisissä testeissä yksilö tekee valintoja omien mieltymystensä perusteella. Testissä voidaan kysyä esim. ”Kenet tästä ryhmästä haluaisit mukaan autiolle saarelle?” Tai ”Kuka voisi auttaa sinua tämän tehtävän tekemisessä?” Valintojen perusteella syntyy sosiogrammi.

Sosiogrammista ilmenee, mitkä valinnat ovat vastavuoroisia, ketkä ovat ryhmässä tähtiä ja keitä torjutaan. Sosiogrammin julkistamista seuraa testin aiheuttamien tunteiden käsittely. Testien tuloksilla tulee aina olla rakentava merkitys niihin osallistuville.

Sosiaalinen atomi on kaaviokuva omasta sosiaalisesta verkostosta, joka muodostuu elämämme tärkeistä henkilöistä ja merkittävistä ihmissuhteista tiettynä ajanjaksona. Voidaan tehdä esim. lapsuudenajan sosiaalinen atomi tiettynä ikäkautena tai nykyhetken sosiaalinen atomi. Jokaisella ihmisellä on lukematon määrä positiivisesti ja negatiivisesti koettuja ihmissuhteita. Vastavuoroisesti nämä ihmiset voivat kokea negatiivisia ja positiivisia tunteita meitä kohtaan. Suhteet voivat olla myös yksisuuntaisia. Sosiaalinen atomi voidaan tehdä joko paperille tai toiminnallisesti.


Sivun alkuun