EtusivulleTerapiamuodotItsetuntemusTyönohjausCurriculum VitaePortfolio
ProgoffSosiometria TarinateatteriSosiodraama SymbolityöskentelyPsykodraama Aarrekarttamenetelmä

 

Symbolityöskentely

Historiaa

Sveitsiläinen psykologi Carl G. Jung (1878-1961) kehitti symboliteoriansa unia tutkimalla. Hänen tavoitteenaan oli auttaa ihmisiä lisäämään itsetuntemustaan niin, että he sen avulla ja käyttämällä omia voimiaan viisaasti pystyisivät elämään rikasta, täyttä ja onnellista elämää.

Visuaalisen työnohjauksen isänä pidetään australialaista psykologia Antony Williamsia. Mielikuvat toimivat symboleina ja ohjaavat uudelle, jännittävälle alueelle ja johtavat omiin, spontaaneihin näkemyksiin. Visuaalinen esittämistapa auttaa näkemään malleja, jotka muuten voisivat jäädä huomaamatta.

 

”Elämäni on kuin viinilasi...”Metaforatyöskentely

Metaforia ovat kaikki vertailut, joita ei voi ymmärtää kirjaimellisesti. Metaforan avulla tapahtuva viestintä mahdollistaa vaikeasti sanoiksi puettavien asioiden kertomisen. Metaforat tuovat piilevän tiedon havaittavaksi.

Esimerkkejä metaforien käytöstä ovat täydennettävät lauseet: Elämäni on kuin... Minä olen kuin... Haluaisin olla kuin...

Myös erilaiset tarinat voivat toimia metaforan tavoin.

 

”Kuvan avulla luodaan yhteys tunnetun kertomuksen ja vielä kertomatta olevan välille.”                   Antony Williams

Kortit

Itsetuntemus- ja työnohjausryhmissäni käytän keskustelun käynnistäjänä erilaista kuvamateriaalia. Kuvat voivat olla lehdestä leikattuja kuvia, vanhoja postikortteja tai eri aihepiireihin liittyviä korttipakkoja (Saga, Sagolek, Habitat, Mythos, ...). Kortteja voidaan käyttää lukemattomilla eri tavoilla. Jokainen kortti on ikkuna mielikuvituksen syvyyksiin. Kortteja ei pyritäkään tulkitsemaan, vaan osallistujat määrittelevät itse omien korttiensa merkityksen.

 

”Esineiden käyttö on tapa etsiä merkityksiä ja yhteyksiä ihmismielen hämäriltä syrjäkaduilta ja houkutella ne kirkkaasti valaistulle tietoisuuden pääkadulle.”                   Antony Williams

Symboliesineiden käyttö

Tarina voidaan kertoa myös symboliesineiden avulla. Esine kertoo jotakin, mikä ei aikaisemmin ollut tiedossa, ja lisää ymmärrystä. Esineitä valittaessa ja sijoiteltaessa on vaikea valehdella edes itselleen. Todellisuutta ei löydetä, vaan se luodaan.

Symboleita voidaan käyttää esimerkiksi sosiaalisen atomin rakentamisessa. Pyydän ryhmäläisiä valitsemaan kolme esinettä kuvaamaan häntä itseään. Näiden symbolien ympärille voidaan valita riittävä määrä elämän tärkeitä henkilöitä, asioita tai elämänarvoja kuvaavia symboleita. Kun esine edustaa jotain muuta, on mahdollista saada näkyviin, miten eri elementit liittyvät toisiinsa systeemin sisällä. Jokainen liike tuottaa uusia mahdollisuuksia. Myöskään symboleja ei pyritä tulkitsemaan.

Samalla tavoin visuaalisessa työnohjauksessa tarkastellaan ihmissuhteita ja ihmisten välistä tilaa sekä eri roolien välistä dialogia. Katsoja saa viestin, näkee maailman uusin silmin ja aistii totuuden. Prosessin tuloksena on ymmärrys kaikkein syvimmässä merkityksessään.


Sivun alkuun